Hippotherapy – Häst terapi

bioduken är detta med häst terapi inget nytt. Kanske just för att det funnits inom USA i flera år. Men här i Sverige är det ännu ett hyfsat nytt begrepp.

Man kan säga att det finns två områden inom häst terapi:

Det ena är ridning. Där det är just ridningen som är terapin. Det kan handla om att patienten (barn som vuxen) får hjälp av ridningen när det kommer till kroppens uppbyggnad och muskulatur. Ridning är ett väldigt bra verktyg när det kommer till att bygga upp muskler då du använder hela din kropp när du sitter i sadeln. Ju mer du rider ju mer lär du dig dessutom att sitta på rätt sätt som hjälper både dig själv och hästen. Genom ridning får ryttaren själv rätta till sin kropp utifrån balanssinnet som krävs, men samtidigt får hjälp av hästens rörelse.

Sedan finns det terapi som handlar om annat än just ridning – även om ridning kan vara en del av terapin.Detta kan handla om fysiskt såväl som psykisk terapi. Det finns studier som visar att vi människor mår bra av att vara runt djur. Detta har t.ex. beprövats på ålderdomshem där hundar eller katter har tillåtits eller fått komma på besök. Detsamma gäller med hästen. Även om den är lite för stor för att besöka hem så är de bra verktyg för terapi.

Barn med funktionshinder har ofta visat sig må bättre när de får vara i stallets miljö, hjälpa till med den dagliga verksamheten (utifrån vad de kan och vill utföra) och tiden tillsammans med hästen. Dels ridningen för att just kunna hjälpa kroppen och muskulaturen, men främst visar studierna på den psykiska hälsan. Hur dessa barn, och även äldre, visar förbättring i sin psykiska hälsa. Eller de patienter som tidigare inte velat/kunnat uttrycka sina känslor till att stå tätt intill hästens man och le med hela ögonen.

I Sverige har vi nu uppmärksammat denna sorts terapi – främst då inom ridningen och vad hästens närhet faktiskt kan göra med vårt välmående. Vilket har resulterat i att det finns olika utbildningar (främst då YH eller privata) för att kunna utbilda framtida terapeuter då efterfrågan ökar. Men det har också uppmärksammats genom att SKV har tillåtit ridning vara en hälsoförmån samt att det under en period fanns bidrag för de som ville starta utbildningar inom området.

Det svåraste inom häst terapin har varit att visa framsteg. Men det finns studier som visar att barn med t.ex. CP skada har blivit bättre i sin balans och koordination genom ridning. Det som är mer svårt att visa är just hur livskvalitén i övrigt förbättrats.

Dock finns tidigare studier som visar att vi människor, alla människor, mår bra av frisk luft och natur. Så att tillbringa tid i stallet ger en positiv känsla för oss alla då vi kommer närmare det vi människor faktiskt var förr. Ute i naturen, nära djur och frisk luft.

Många missar detta idag och det är nog också därför hästen (oavsett som terapi eller hobby) är uppskattat.

Skulle du vilja finna en terapeut som kan hjälpa dig med häst terapi så finns det många att kontakta genom t.ex. nätet, i annat fall kontakta din kommun. Det är lika viktigt att du trivs med din häst terapeut som det är om du skulle gå till psykolog. Det ska kännas rätt, både med terapeut som håller i hästen, men också med själva hästen. Självklart är de hästar som används inom detta yrket handplockade för arbetet. Så inga fullblod från Kentucky här utan mer stabila, äldre, ofta kallblods hästar som har ett mer inre lugn och som är tränade till just detta.